Energieffektivisering i flerbostadshus (2020)

Rapport med åtgärdsförslag och lärdomar.