Energieffektivare drift för handlingskraftiga fastighetsskötare (2012)

Slutrapport. Projektet drevs i syfte att öka kunskapen om driftoptimering av fastigheter bland fastighetsskötare och skolvaktmästare.