Energieffektiva lantbruk, etapp två (2009)

Rapport. Projektet drevs i syfte att kartlägga energianvändningen i lantbruk och identifiera de största energianvändarna.