Energieffektiva lantbruk, etapp tre och fyra (2010)

Slutrapport. Projektet drevs i syfte att kartlägga energianvändningen i lantbruk och identifiera de största energianvändarna.