Energieffektiva företag är konkurrenskraftiga företag (2012)