Energieffektiva bostadsrättsföreningar (2016)

Slutrapport. Den totala minskningen i energianvändning bland bostadsrättsföreningarna som kontaktades inom ramen för projektet uppgick till 621 MWh.