Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län (2014)

Slutrapport. Projektet drevs i syfte att effektivisera kommunala transporter i 16 av länens kommuner.