Cirkulär ekonomi för ett resurseffektivt östra Mellansverige 2020

Kartläggning och analys av projektinsatser och -åtgärder.