Regional utvecklingsledare (RUL)

Resultatbroschyr för uppdraget Regional utvecklingsledare (RUL) (2021–2023).

Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige

Resultatbroschyr för projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige (2019–2023).

Hållbar omställning i Östra Mellansverige

Resultatbroschyr för projektet Hållbar omställning i Östra Mellansverige (2021–2023).

Omställningslyftet

Resultatbroschyr för projektet Omställningslyftet (2022–2023).

Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige

Resultatbroschyr för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige (2021-2023).

Kommunernas förutsättningar för arbete med nätutvecklingsplaner

Energikontoret i Mälardalen har tagit fram följande rapport inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige (2021–2023), ett projekt som har genomförts i samverkan med Region Örebro län.

Nätägarnas förutsättningar för arbete med nätutvecklingsplaner

Energikontoret i Mälardalen har tagit fram följande rapport inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige (2021–2023), ett projekt som har genomförts i samverkan med Region Örebro län.

Remisstöd rörande tekniska sakfrågor i koncessionsärenden

Energikontoret i Mälardalen har tagit fram följande rapport inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige (2021–2023), ett projekt som har genomförts i samverkan med Region Örebro län.

Energieffektivisering och effektminskning i små och medelstora företag

Energikontoret i Mälardalen har tagit fram följande rapport inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige (2021–2023), ett projekt som har genomförts i samverkan med Region Örebro län.

Framtidens lågspänningsnät

Energikontoret i Mälardalen har tagit fram följande rapport inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige (2021–2023), ett projekt som har genomförts i samverkan med Region Örebro län.