Årsberättelse 2023

Årsberättelsen sammanfattar Energikontoret i Mälardalens strategiska och operativa arbete, inklusive pågående och avslutade projekt, och ger en överblick av verksamhetens nytta.

Årsberättelse 2023 per kommun

Dokumentet beskriver projekt, uppdra, tjänster och aktiviteter som genomfördes i, och för, Energikontoret i Mälardalens ägarkommuner och kommuner med serviceavtal under verksamhetsåret 2023.

Regional utvecklingsledare (RUL)

Resultatbroschyr för uppdraget Regional utvecklingsledare (RUL) (2021–2023).

Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige

Resultatbroschyr för projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige (2019–2023).

Hållbar omställning i Östra Mellansverige

Resultatbroschyr för projektet Hållbar omställning i Östra Mellansverige (2021–2023).

Omställningslyftet

Resultatbroschyr för projektet Omställningslyftet (2022–2023).

Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige

Resultatbroschyr för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige (2021-2023).

Kommunernas förutsättningar för arbete med nätutvecklingsplaner

Energikontoret i Mälardalen har tagit fram följande rapport inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige (2021–2023), ett projekt som har genomförts i samverkan med Region Örebro län.

Nätägarnas förutsättningar för arbete med nätutvecklingsplaner

Energikontoret i Mälardalen har tagit fram följande rapport inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige (2021–2023), ett projekt som har genomförts i samverkan med Region Örebro län.

Remisstöd rörande tekniska sakfrågor i koncessionsärenden

Energikontoret i Mälardalen har tagit fram följande rapport inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige (2021–2023), ett projekt som har genomförts i samverkan med Region Örebro län.