Viable Cities

Enköping från ovan. Foto: Per Groth.

Verksamhetsområde: Samhälle, statistik och analys

Klimatneutrala och hållbara städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser – det är missionen i det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Programmet löper 2017–2030 med Energimyndigheten som huvudansvarig myndighet och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) som värdorganisation. I början av 2022 deltar 23 svenska städer i satsningen. Tre av dem är Enköping, Eskilstuna och Uppsala.

Projektdata

Projektperiod

Oktober 2021–september 2024

Projektpartners

Enköpings, Eskilstuna och Uppsala kommun

Finansiärer

Vinnova

Energimyndigheten

Formas

Läs mer

Viable Cities

En kompetensresurs inom energi- och klimatfrågor

Till Enköpings, Eskilstuna och Uppsala kommuns transformation och omställningsarbete inom ramen för Klimatneutrala städer 2030 bidrar Energikontoret i Mälardalen som expertorgan och kompetensresurs. Det rör frågor som bland andra klimatkontrakt och strategier samt handlingsplaner med åtgärder för minskade klimatutsläpp, med fokus på energieffektivisering, energianvändning och förnybar energi.