Regional utvecklingsledare (RUL)

Energikontoret i Mälardalen är regional utvecklingsledare för den kommunala energi- och klimatrådgivningen sedan 2002.

Verksamhetsområden: Bygg och fastighet, Näringslivsutveckling, Samhälle, statistik och analys, Transport och resande

Vårt uppdrag som regional utvecklingsledare för den kommunala energi- och klimatrådgivningen omfattar alla rådgivare i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län. Det är ett regeringsuppdrag enligt förordning 2016:385.

Projektdata

Projektperiod

2002–

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen

Projektledare

Peter Adolfsson

Finansiärer

Energimyndigheten

Vi arrangerar bland annat utbildningar, studiebesök, nätverk för kompetensutbyte och samordning av gemensamma projekt och informationsinsatser. Syftet är att stärka rådgivarna i arbetet med att bidra till lokal energiomställning.

”Ett otroligt viktigt uppdrag”

Energikontoret i Mälardalen håller nära kontakt för att tidigt kunna fånga upp om enskilda rådgivare behöver hjälp med att utföra sitt uppdrag. Syftet med att arbeta i nätverk är att göra rollen som energi- och klimatrådgivare mindre ensam. Det är också ett bra sätt fånga upp erfarenheter, effektiva metoder och goda exempel, lokalt och regionalt.

– Det är ett otroligt viktigt uppdrag, säger Peter Adolfsson, regional utvecklingsledare (RUL) på Energikontoret i Mälardalen.

Överenskommelse med kommuner

Energikontoret i Mälardalens uppdrag som regional utvecklingsledare omfattar överenskommelser med samtliga kommuner i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala kommun samt på Gotland.