2022-06-21

Kompetenslyft för energi- och klimatrådgivningen med studiebesök på Gotland

Nyhet

I två dagar förra veckan samlades 16 rådgivare i Visby – och på agendan stod kompetensutveckling. De pratade erfarenheter och tog pulsen på gotländska klimatprojekt om cement- och vätgasproduktion. Mötet är en av två nätverksträffar som Energikontoret i Mälardalen årligen arrangerar inom ramen för bolagets uppdrag som regional utvecklingsledare för den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Digitala avstämningar, nyhetsbrev och möjligheten att när som helst lyfta luren för stöd. Nätverksträffarna är en liten, men mycket uppskattad, del av Energikontoret i Mälardalens samordning och utveckling av energi- och klimatrådgivningstjänsten. Nätverksträffen i Visby, som var det första fysiska mötet efter över två års uppehåll, var extra efterlängtad. Det menar Charlotte Jibréus som arbetar som rådgivare i kommunerna Trosa, Gnesta, Nyköping och Oxelösund sedan 2019.

– Det finns ett stort värde i att träffa sina kollegor fysiskt med jämna mellanrum, och jag hade två mycket givande dagar, säger hon.

Samordnad rådgivning i 27 kommuner

I nätverket som samordnas av Energikontoret i Mälardalen deltar rådgivare från 27 kommuner i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län och i Region Gotland. En stor fördel med att arbeta i ett sådant nätverk är möjligheten att dela kunskap, enligt Charlotte.

– Rollen som rådgivare kan vara ganska ensam och vi ska ha koll på ett stort ämnesområde, vilket kan vara en utmaning, men i nätverket får vi stöd och har dessutom väldigt trevligt. Ingen är bäst på allt men alla är bra på någonting, och eftersom vi hjälper varandra kan rådsökande som pratar med mig ta del av den samlade kunskapen hos flera rådgivare, säger hon.

Flera omställningsprojekt på Gotland

Förutom erfarenhetsutbyte och möjlighet att umgås stod studiebesök och gästföreläsningar på nätverksträffens agenda. Rådgivarna lämnade ön med nya kunskaper och färska exempel från den senaste utvecklingen i omställningssatsningar som genomförs på Gotland.

Vi lärde oss bland annat mer om målen att till 2030 producera fossilfri vätgas på Gotland som bränsle till en kommande vätgasfärja och utveckla tekniker för att fånga in och lagra koldioxid på Cementas anläggning i Slite. Anna Bäckstäde, energi- och klimatrådgivare på Gotland

Hitta din lokala energi- och klimatrådgivare

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri service för privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare och andra organisationer. Vill du veta mer om hur du kan minska dina energikostnader och bli mer energieffektiv och hållbar?