Restvärme Södermanland

Verksamhetsområde: Näringslivsutveckling

Projektet syftade till att kartlägga var i Södermanland industriell restvärme, det vill säga värme som blir över från industriella processer i exempelvis pappers-, stål- eller kemiindustrier, förekommer. Ökad kunskap om var restvärme finns skapar bättre förutsättningar för dialog och gemensamma satsningar, näringsliv och offentlig sektor emellan, för att ta vara på den.

Projektdata

Projektperiod

April–december 2017

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen och Länsstyrelsen Södermanlands län

Projektledare

Mathias Söderholm