Resfria digitala möten inom offentlig sektor (REDI)

Verksamhetsområde: Transport och resande

Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, enligt Trafikverket. Genom att minska resandet kan vi spara tid och pengar, minska stress och klimatavtryck och öka vår effektivitet och samverkan. Projektet REDI drevs med syfte att erbjuda kommuner, kommunala bolag och regioner stöd i arbetet att öka andelen digitala möten i sina organisationer.

Projektdata

Projektperiod

Juni 2018–oktober 2020

Projektpartners

Energikontoren Sverige

Projektledare

Fredrik Svensson

Finansiärer

Energimyndigheten

Läs mer

re-di.se

Bakgrund

REDI baserades på projektet resfria/digitala möten i myndigheter (REMM), som i Trafikverkets regi guidat över 80 statliga myndigheter mot ett ökat antal resfria möten sedan starten 2011. De myndigheter som har deltagit i REMM har i snitt minskat sina koldioxidutsläpp från tjänsteresande med 25 procent per anställd under en period på sex år. (Ref: Naturvårdsverket (2018), Miljöledning i staten 2017. En redovisning. ISBN 978-91-620-6821-9.).

”Res mindre, träffas mer”

Bland landets kommuner och regioner såg det under projektperioden olika ut vad gäller arbetet med digitala möten. Några arbetade strukturerat, andra använde digitala möten men oftast inte systematiskt eller med tydliga mål, flertalet använde det endast i begränsad omfattning. Både kommuner och regioner hade stora möjligheter att skapa bättre service och effektivare organisationer genom digitalisering.

Tio steg till digitala möten

Kärnan i projektet var tiostegsmetoden, ett brett och systematiskt hjälpmedel för organisationer som vill satsa på att öka andelen resfria digitala möten.