EU-finansierat stöd

LaddInfraÖst 2.0

Verksamhetsområde: Transport och resande

Bristande tillgång på laddningsplatser vid hem, arbetsplatser och andra allmänna platser kan sätta käppar i hjulet för dem som funderar på att skaffa elbil. Det låg till grund för projektet LaddInfraÖst, med syfte att skapa bättre förutsättningar för en fungerande laddinfrastruktur i Sverige. Inom ramen för projektet arrangerade Energikontoret i Mälardalen 15 informationsträffar i samverkan med den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Vid projektslut hade över 1 000 personer medverkat.

Projektdata

Projektperiod

Januari 2018–december 2019

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen, Länsstyrelsen Uppsala län och Länsstyrelsen Södermanlands län

Finansiärer

Länsstyrelsen Uppsala län

Länsstyrelsen Södermanlands län

Länsstyrelsen Västmanlands län

Region Uppsala

Region Sörmland

Region Västmanland

Upplands Energi

Energimyndigheten

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

– Vi vänder oss framför allt till personer som bor i flerbostadshus och företag med personalparkering. Privatägda bilar står i huvudsak parkerade vid hemmet och på jobbet, så för många är det de överlägset viktigaste platserna att kunna ladda sin bil på, säger projektledare Gustav Busch.

Bakgrund

Regeringen har som mål att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Elbilar är energieffektiva, tysta och ger inga utsläpp i trafik eller stadsmiljöer. Projektmålet var därför att skapa fler möjligheter till elfordonsladdning så att fler kan köra el- och laddhybridbil, vilket i förlängningen leder till minskade koldioxidutsläpp i regionen.