Implementeringsnätverk i Uppsala län

Verksamhetsområde: Samhälle, statistik och analys

Energi- och klimatutsläppsdata är viktiga beslutsunderlag för politiska beslut i det långsiktiga arbetet mot ett klimatneutralt samhälle. Det låg till grund för projektet med mål att skapa en länsdatabas för samtliga kommuner i Uppsala län. Under projektperioden arrangerade Energikontoret i Mälardalen fyra nätverksträffar per år med ”peer-to-peer”-lärande i hur kommunerna kan använda utsläppsdata i sitt långsiktiga energi- och klimatarbete.

Projektdata

Projektperiod

Oktober 2016–oktober 2018

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen, Länsstyrelsen Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län, Landstinget i Uppsala län, kommunerna i Uppsala län och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Finansiärer

Energimyndigheten

Uppsala kommun och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har sedan 2010 utvecklat en modell av kommunens energisystem och klimatpåverkan. 2013 skalades modellen upp till en länsdatabas som omfattar utsläppsdata för samtliga kommuner i Uppsala län. Den tillgängliggjordes genom IT-verktyget Hållbarhetsportalen och används idag för att redovisa och sammanställa hållbarhet och mäta klimatavtryck, för att nå nya mål.