EU-finansierat stöd

Fastighetsnätverk Västmanland

Fastighetsnätverk Västmanland har 17 medlemmar.

Verksamhetsområde: Bygg och fastighet

Som medlem i Fastighetsnätverk Västmanland får du möjlighet att byta erfarenheter kring energi- och miljöfrågor med andra fastighetsägare i länet. Du kan delta på nätverksträffar med studiebesök, workshops och utbildningar med fokus på att sprida de goda kunskaper som finns.

Fastighetsnätverk Västmanland koordineras av Energikontoret i Mälardalen inom ramen för projektet Byggnadslyftet i Östra Mellansverige. Nätverket är en plattform för dialog med syfte att öka takten i utvecklingen mot hållbar förvaltning av bostäder och lokaler – och minska branschens miljöpåverkan.

Vi vill diskutera hur fastigheter bäst kan fungera i det framtida energisystemet. Lisa Hjelm, enhetschef Fastighetsägarna MittNord och medlem i Fastighetsnätverk Västmanland