EU-finansierat stöd

Fastighetsnätverk Sörmland

Fastighetsnätverk Sörmland har 18 medlemmar.

Verksamhetsområde: Bygg och fastighet

Som medlem i Fastighetsnätverk Sörmland får du möjlighet att byta erfarenheter kring energi- och miljöfrågor med andra fastighetsägare i länet. Du kan delta på nätverksträffar med studiebesök, workshops och utbildningar med fokus på att sprida de goda kunskaper som finns.

Fastighetsnätverk Västmanland koordineras av Energikontoret i Mälardalen inom ramen för projektet Byggnadslyftet i Östra Mellansverige. Nätverket är en plattform för dialog med syfte att öka takten i utvecklingen mot hållbar förvaltning av bostäder och lokaler – och minska branschens miljöpåverkan.

Vi är inte konkurrenter. Vi har gått med i Fastighetsnätverk Södermanland för att vidga vyerna och ta del av lärdomar från andra. Daniel Ceder, energi- och miljöansvarig på Strängnäs Bostads AB och medlem i Fastighetsnätverk Sörmland