Energiklok affärsrådgivning

En kvinnlig ingenjör från Energikontoret i Mälardalen ger två företagare kostnadsfri och energiklok affärsrådgivning.

Verksamhetsområde: Näringslivsutveckling

Energikontoret i Mälardalen utvecklade metoder, en verktygslåda och utbildningsmaterial för så kallad energiklok affärsrådgivning. Utbildningsmaterialet innehöll bland annat underlag från den kommunala energi- och klimatrådgivningen samt goda exempel. Underlaget distribuerades sedan under fem utbildningstillfällen med sammanlagt 74 deltagare, fyra regionala seminarier med 61 deltagare och en nationell workshop med 20 deltagare från Almis vd-nätverk.

Projektdata

Projektperiod

Juni 2013–juni 2015

Projektpartners

Energikontoret i Mälardalen

Finansiärer

Energimyndigheten

Almi företagspartner

Bakgrund

Projektet genomfördes i samverkan med Almi Mälardalen, Almi Uppsala, Almi Gotland, Almi Södermanland, Länsstyrelsen Västmanland, Regionförbundet Uppsala län, Uppsala kommun och Västerås stad.