EU-finansierad

2021-11-26

Nytt nätverk ska hjälpa fastighetsägare minska sin klimatpåverkan: ”Det är bra att få guidning så vi gör rätt från början”

Nyhet

Nätverksträffar, workshops och utbildningar – så ska fastighetsägare i Södermanland lära sig av varandras framgångar och misstag och öka sin kompetens inom hållbar förvaltning av våra bostäder, butiker och arbetsplatser. Fastighetsbranschen står enligt Boverket för över en femtedel av Sveriges växthusgasutsläpp, men det finns många åtgärder som kan minska sektorns klimatpåverkan. De ligger i fokus i ett nystartat nätverk som koordineras av Energikontoret i Mälardalen.

Hittills har fem fastighetsägare, med bostäder och lokaler i Södermanland men även övriga Sverige, gått med i nätverket. De är Eskilstuna Kommunfastigheter, Kustbostäder Oxelösund, Ladingen och Stenvalvet. Den senaste medlemmen är fastighetsbolaget Hyreshuset i Katrineholm:

– Att slippa uppfinna hjulet igen är den stora anledningen till att ett fastighetsnätverk är intressant för oss. Genom erfarenhetsutbyte kan vi få och dela tips som annars stannar i den egna verksamheten, och eftersom vi alla står inför en gemensam klimatutmaning är det bara bra om vi kan hjälpas åt, säger hållbarhetschef Elin Hast.

Bolagets medverkan i nätverket ligger rätt i tiden, menar hon. Hyreshuset i Katrineholm planerar att digitalisera fastigheternas förvaltningssystem – en inte helt enkel förändring, men med stor potential att minska den övergripande energianvändningen.

– Det är ofta stora investeringar som ska göras och då är det bra att få guidning i vad som fungerar bäst för verksamhet och miljö, så vi gör rätt från början, säger Elin.

Kompetensutveckling genom nätverk – ett framgångsrecept

Energikontoret i Mälardalen koordinerar fastighetsnätverket. Med i styrgruppen sitter även fastighetsägare som hjälper till att se till att nätverkets innehåll passar medlemmarnas behov och önskemål.

Vårt mål är att bygga långsiktiga relationer och på så sätt sprida kompetens i hela länet. August Lindholm, projektledare på Energikontoret i Mälardalen

August är projektledare på Energikontoret i Mälardalen, och han har gedigen erfarenhet av nätverk. 2016–2021 bidrog han till att samordna fem nätverk med livsmedelsbutiker, industriföretag och pastorat som vid avslut inte bara hade uppfyllt, utan överskridit, flera energimål.

– Det finns absolut ett värde i utbyten med andra verksamheter, nätverk kan vara ett effektivt sätt att komma runt hinder och osäkerheter inför investeringar i och satsningar på energieffektiva lösningar, säger August.

Kostnadsfritt medlemskap

Fastighetsnätverket Sörmland drivs inom ramen för projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i östra Mellansverige, och det är kostnadsfritt att delta fram till projektavslut i december 2022.

Läs mer om Fastighetsnätverket Sörmland
Läs mer om Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i östra Mellansverige