2021-10-27

Nya energi- och klimatdata tillgängliga för Energikontoret i Mälardalens ägare

Nyhet

För att hitta och genomföra åtgärder som effektivt kan minska miljöpåverkan krävs bra beslutsunderlag. Hur ser energianvändningen ut? Minskar utsläppen? Och hur stor andel energi kommer från förnybara källor? Sådan energi- och klimatdata sammanställer Energikontoret i Mälardalen för verksamhetens 15 ägarkommuner samt två kommuner med serviceavtal – och nu finns rykande färska rapporter färdiga att ta del av.

Ta del av energi- och klimatdata här

Rapporterna visar energianvändning, energislag och koldioxidutsläpp för respektive kommun fram till årsskiftet 2019. Som referens går det att jämföra hur kommunen står sig mot klimatdata för övriga länet och landet som helhet.

Vi lyfter också fram nyckeltal för bostäder och transporter, där det finns stor potential att minska klimatpåverkan. Det kan till exempel vara hur mycket energi som används i bostäder och vilken effekt energieffektiviserande åtgärder skulle kunna ha. Martin Heed, projektledare på Energikontoret i Mälardalen

”Kommuner kan vända sig till våra kunniga medarbetare”

Att sammanställa underlag för beslut inom energi- och klimatfrågor är en tjänst Energikontoret i Mälardalen erbjuder verksamhetens ägare sedan 2017. Rapporterna uppdateras regelbundet varje år.

– De kommuner som vill veta mer om, diskutera eller få hjälp med att tolka sina klimatdata kan alltid vända sig direkt till våra kunniga medarbetare, säger Lina Gellermark, vd på Energikontoret i Mälardalen.

För att ta fram rapporterna har Martin använt Energiluppen, en metod som ursprungligen utvecklades av Energikontor Norr inom ramen för projektet Data4Action.