2022-09-30

Möt vår nya medarbetare Peter Adolfsson

Nyhet

I takt med att elpriserna når nya rekordnivåer växer intresset för att ta hjälp från kommunens kostnadsfria energirådgivning. Som exempel hanterade Uppsala fler än dubbelt så många förfrågningar i augusti som under samma period förra året – därför satsar vi och välkomnar Peter Adolfsson. Vår nya medarbetare ska leda bolagets uppdrag att samordna 25 rådgivare i Mälardalen: ”Jag trivs när laget går först och förändring är en naturlig del av vardagen”, säger Peter.

Peter beskriver sig själv som lugn, nyfiken och trygg. Hans intresse för samspelet mellan människa och teknik blev startskottet för en resa från studier inom försäljning, marknadsföring och ledarskap till coach- och chefsbefattningar inom branscher som energi, industri och organisationsutveckling. Det är erfarenheter som har skapat förståelse för ledarskap i tekniska organisationer med höga krav på förändring och effektivisering. Möjligheten att arbeta i en kunskapsintensiv miljö, menar Peter, lockade till Energikontoret i Mälardalen.

– Det är ofta gott om både kompetens och passion bland människor inom energi- och klimatområdet, och med sådana kollegor blir det givande och roligt att gå till jobbet varje dag, säger han. Jag ser fram emot att tillsammans arbeta med de utmaningar, men också möjligheter, vi står inför på vägen mot det hållbara och cirkulära samhället.

På uppdrag av Sveriges regering sedan 2002

Energikontoret i Mälardalen har skött uppdraget som regional utvecklingsledare för den kommunala energi- och klimatrådgivningen sedan 2022. Det är ett regeringsuppdrag (enligt förordning 2016:385) som omfattar alla rådgivare i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län. För perioden 2021–2022 ansökte samtliga 28 kommuner i regionen om stöd hos Energimyndigheten för att kunna erbjuda energi- och klimatrådgivningsfunktionen.

Varmt välkommen till Energikonotret i Mälardalen, Peter!