2023-10-25

Linda Uddman: ”Jag fascinerades över vilken otrolig kompetensbank Energikontoret i Mälardalen besitter”

Nyhet

Linda Uddman kommer från en familj med flera egenföretagare. ”Att växa upp i en småföretagaranda lärde mig att företagande kan vara slitsamt, men också belönande och utvecklande”, säger hon.

Möt vår nya projekt- och affärsutvecklare – med sin relationsbyggande förmåga, och sitt brinnande intresse för hållbarhet och näringsliv, ser Linda Uddman fram emot att bidra till en hållbar framtid i Mälardalen. ”Min önskan är att kommuner och företag ska se oss som sin långsiktiga partner i arbetet mot klimatmålen”, säger hon.

Företagande är den röda tråden i berättelsen om Linda Uddmans professionella resa. Hon började som försäljningsansvarig och klev 2013 in som näringslivsutvecklare i sin hemkommun, Hallstahammar. Kort därefter fick Linda Uddman också i uppdrag att stärka det lokala företagsklimatet som adjungerande medlem i företagarföreningen Hallstahammar Promotion. Hon kom för första gången i kontakt med Energikontoret i Mälardalen på jakt efter hjälp till företagare, när förra vinterns kraftigt ansträngda energiläge stod för dörren.

– Jag fascinerades över vilken otrolig kompetensbank Energikontoret i Mälardalen besitter, säger Linda Uddman. Kontakten med projektledare Jesper Sundling resulterade i ett mycket lyckat samarbete som nådde ut till ett 40-tal små och medelstora företag i Hallstahammars kommun. Aktiveter som platsbesök, analyser av energianvändningen och rapporter med förslag på konkreta åtgärder skapade en sådan nytta, företagarna har idag en mer medveten och effektiv energistrategi.

För ett mer hållbart och konkurrenskraftigt Mälardalen

Med start i oktober klev Linda Uddman in i sin nya roll som projekt- och affärsutvecklare på Energikontoret i Mälardalen. Nu fokuserar hon på att knyta starkare band till bolagets 18 ägarkommuner i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län.

Mitt mål är att öka kommunernas kunskap om kompetenserna, projekten och tjänsterna de har tillgång till som delägare. På så vis kan vi bättre bidra till deras arbete med hållbar energiomställning, hitta fler samverkansmöjligheter och öka utbudet av kompetenshöjande aktiviteter för företag, offentlig verksamhet och privata hushåll. Linda Uddman

Varmt välkommen till Energikontoret i Mälardalen!