EU-finansierad

2023-06-14

Lina Bertling Tjernberg: ”Alla fossilfria kraftslag behövs för att klara den gröna omställningen”

Nyhet

Hur rustar vi näringsliv och offentlig sektor inför nästa vinter? Det ligger i fokus på konferensen Energitinget den 20 september. Lina Bertling Tjernberg, professor inom elkraftnät vid KTH, är en av dagens talare.

Lina Bertling Tjernberg, professor inom elkraftnät vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), utsågs 2022 till en av Sveriges mest inflytelserika inom energiområdet i Sverige, och hon är vida erkänd folk- och opinionsbildare när det gäller att förklara energiomställning. Den 20 september 2023 delar hon med sig av sin expertkompetens på konferensen Energitinget, som direktsänds från Eskilstuna.

Vi tar det för självklart att kunna använda energi för att värma upp våra hem, driva verksamheter, använda datorer och transportera oss. Men våra energisystem är ohållbara, och att de går på knäna är ingen hemlighet. Det menar Lina Bertling Tjernberg, professor inom elkraftnät vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH):

– För att vi ska kunna bromsa klimatförändringarna och skapa ett hållbart samhälle måste energisystemen omvandlas i grunden, säger hon.

Expert inom elkraft

På konferensen Energitinget kommer Lina Bertling Tjernberg dela med sig av sin expertkompetens. Hon forskar med mål att bidra till säker elförsörjning, effektiv användning av energiresurser och till att minska användningen av fossila bränslen. Hon har skrivit över ett hundratal vetenskapliga artiklar för tidskrifter och internationella konferenser. Lina Bertling Tjernberg är också föreståndare för Energiplattform vid KTH, som bidrar till ökad samverkan om energiforskning. 2022 publicerade plattformen den populärvetenskapliga antologin “Mot framtidens energi – den osynliga revolutionen bakom eluttaget” med flera forskare från KTH.

Det behövs mer kunskap om energi i samhället. Vi behöver bygga mer ny elproduktion och investera i högre överföringskapacitet och livstidsförlängning av befintliga vind- och kärnkraftverk. Lina Bertling Tjernberg, professor inom elkraftnät vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

På programmet för Energitinget står även fastighetsägare, kommuner, energibolag och branschexperter från bland andra Handelskammaren Mälardalen och Södertörns högskola.

Kostnadsfritt att delta

Konferensen arrangeras inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige (2022–2023). Bakom evenemanget står Energikontoret i Mälardalen, Region Örebro län och Eskilstuna kommun. Energitinget medfinansieras av Europeiska unionen.

Länk: Program och intresseanmälan Energitinget 2023
Länk: Läs mer om Lina Bertling Tjernberg, professor inom elkraftnät vid KTH

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden