Hybridkonferens

Energitinget 2023

På Energitinget 2023 bjuds du på ett spännande program i tre delar.

Datum: Onsdag den 20 september
Tid: 11.00–16.00
Plats: Munktell Science Park, Portgatan 3, Eskilstuna eller digitalt via YouTube
Pris: Kostnadsfritt
Kontakt: helena.ek@energikontor.se
Anmäl dig här

Hur kan vi rusta näringsliv och offentlig verksamhet inför nästa vinter? Det ligger i fokus på Energitinget 2023. Heldagskonferensen vänder sig till fastighetsägare, företagare, kommunstrateger – och alla med oro för framtidens energisituation.

Del 1: Det ansträngda energiläget 2022

Hur hamnade vi här, och vilka drabbades? Vi lyfter de tekniska och finansiella aspekter som låg till grund för problemen.

Del 2: Fastighetsägarens roll i energiomställningen

Hur kan fastighetsägare klara kommande utmaningar och bidra till en stabilare framtid? Branschrepresentanter och lärdomar från projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige ger svar.

Del 3: Näringslivets och det offentligas roll i framtidens kraftsystem

Hur rustar vi oss inför nästa vinter? Vi delar lärdomar från framgångsrika aktörer.

Vi uppdaterar programmet löpande.

Det är kostnadsfritt att delta

Dagens moderator är Sofia Sjöström, med över 20 års erfarenhet av att kommunicera komplexa budskap som journalist, programledare på SVT och TV4 och media- och marknadsansvarig på en av Sveriges största kommuner.

Om Energitinget

Konferensen arrangeras inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige (2022–2023). Bakom evenemanget står Energikontoret i Mälardalen, Region Örebro län och Eskilstuna kommun. Energitinget 2023 finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).
 
 
Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden