2023-04-04

Läs Energikontoret i Mälardalens årsberättelse

Nyhet

I samband med det kraftigt ansträngda energiläget i landet 2022 ökade efterfrågan på Energikontoret i Mälardalens tjänster.

Nu är ekonomiska resultat, medarbetarinsatser och verksamhetsförändringar samlade i Energikontoret i Mälardalens årsberättelse. Den finns nu tillgänglig som en nedladdningsbar PDF på bolagets webbplats.

Ta del av projektbeskrivningar och -resultat, intervjuer med medarbetare, styrelsemedlemmar och nya delägare, statistik och sammanställningar av kommunikationsinsatser och genomförda evenemang.