2024-04-04

Läs Energikontoret i Mälardalens årsberättelse

Nyhet

2023 startade Energikontoret i Mälardalen tre nya samverkansprojekt med syfte att hjälpa kommuner, företag och fastighetsägare energieffektivisera.

Nu är ekonomiska resultat, medarbetarinsatser och verksamhetsförändringar samlade i Energikontoret i Mälardalens årsberättelse. Den finns tillgänglig som en nedladdningsbar PDF på bolagets webbplats.

Ta del av projektbeskrivningar och -resultat, intervjuer med medarbetare, styrelsemedlemmar och nya delägare, statistik och sammanställningar av kommunikationsinsatser och genomförda evenemang.

Länk: Läs Energikontoret i Mälardalens årsberättelse 2023 (PDF)