EU-finansierad

2023-03-08

Heby kommun ändrar arbetssätt efter besök från energikontor

Nyhet

Det svenska kraftnätet är ansträngt på många platser i landet och flera aktörer vill minska elanvändningen. Därför arbetar våra energiexperter just nu med att öka kunskapen om energieffektivisering i Östra Mellansverige. Arbetet genomförs i flera projekt och uppdrag – ett av dem från Heby kommun, som nyligen tog hjälp med att se över sin elförbrukning.

– Det är viktigt att vi möter kapacitetsutmaningarna tillsammans, säger Isabella Agerhäll från Energikontoret i Mälardalen.

Hon har, tillsammans med sina kollegor, besökt fem av Heby kommuns verksamheter för att hitta lämpliga åtgärder för energieffektivisering och lastförflyttning.

Vi ser att det finns potential för kommunen att minska sin elförbrukning på flera sätt. Bland annat genom att rengöra ventilationen, installera styrning av belysningen, se över när de genomför energikrävande driftåtgärder för vatten och avlopp och anpassa effekten på köksmaskiner. Isabella Agerhäll, projektledare på Energikontoret i Mälardalen

Heby kommun går vidare med åtaganden

Heby kommun kommer att gå vidare med flera åtaganden av de som energiexperterna kunde hitta.

– I alla våra beslut kring åtgärder väger vi in vilken påverkan åtgärderna har för våra invånare. Den bästa kilowattimmen att spara är den som inte märks. Målet är att vi ska sänka vår totala elkonsumtion med så lite påverkan som möjligt, säger kommundirektör Emma Burstedt på Heby kommuns webbplats.

Så kan företag få kostnadsfri hjälp

Som företagare kan du få platsbesök från ditt lokala energikontor, helt utan kostnad. En energiexpert går igenom byggnaden tillsammans med förvaltare och driftansvarig för att hitta de första enkla energiåtgärderna. Under besöket finns det utrymme för dialog och frågor. Efter besöket får du som företagare eller personal tips på hur du kan få ett mer systematiskt energiarbete på sikt.