2022-09-12

Johannes ska vägleda företag mot hållbara och framtidssäkra affärer

Nyhet

Sedan augusti förstärks Energikontoret i Mälardalen med ny kompetens. Från det femåriga civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet tar Johannes Ansved med sig rykande färska kunskaper till bolaget. Nu bidrar han på heltid till Omställningslyftet, ett nystartat samverkansprojekt mellan sex regionala energikontor med syfte att stötta företag, och öka takten, i energiomställningen. ”Det är roligt att vara en del i den utvecklingen”, säger Johannes.

Vår nya kollega hämtar även kunskap från arbetslivserfarenheter i energibranschen. Under studietiden jobbade Johannes deltid som drifttekniker på Vattenfall Värme i Uppsala. Och när det var dags för examensarbete tog han kontakt med energibolaget Fortum – där undersökte Johannes hur ny teknik kan göra turbiner som används i svensk vattenkraft mer flexibla, för att på så vis fungera bättre i moderna elnät och energisystem.

Så ska fler bidra till klimatmålen

På Energikontoret i Mälardalen är Johannes en av tre projektledare som, inom ramen för samverkansprojektet Omställningslyftet, ska hjälpa företag genomföra konkreta åtgärder för att bli fossilfria, energieffektiva och bättre rustade för framtiden. Arbetet kommer bland annat ske genom rådgivning, energigenomgångar och annan coachning.

– Energieffektivisering och andra energifrågor är högaktuella och påverkar hela samhället, från privatpersoner till stora företag, säger Johannes, som ser fram emot sitt nya uppdrag.

Läs mer om Omställningslyftet

Energikontoret i Mälardalen driver projektarbetet tillsammans med Energikontor Norr, Energikontor Västernorrland, Energikontor Väst, Energikontor Sydost och Energikonotret Skåne. Omställningslyftet är en satsning från Tillväxtverket, Swedish Research Institutes (RISE), Sveriges Inkubatorer och Science Parks (SISP), Energikontoren Sverige, Industriellt Utvecklingscentrum (IUC) och Svenska Miljöinstitutet (IVL). Sammanlagt 150 miljoner ska användas för att hjälpa företag i energiomställningen, och projektet delfinansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).