2021-10-29

Hallstahammars kommun ny delägare till Energikontoret i Mälardalen

Nyhet

Lina Gellermark, vd på Energikontoret i Mälardalen.

Hallstahammar, med dryga 16 500 invånare, växer och förändras. Nya bostadsområden, ett nytt resecentrum, en grönstrukturplan och planer för att underlätta – och öka – cyklandet är bara några exempel på pågående projekt. I ett steg på den utvecklingsresan blir kommunen nu delägare i Energikontoret i Mälardalen, ett expertorgan inom energi- och klimatfrågor som arbetar för hållbar utveckling och ökad andel förnybar energi. Det slog kommunfullmäktige fast den 19 oktober.

Energikontoret i Mälardalen arbetar för en mer hållbar utveckling på flera sätt. De genomför informationskampanjer, driver lokala, regionala och nationella energiprojekt och sammanställer klimatstatistik som ligger till grund för beslut.

En viktig uppgift för oss är att knyta samman kontakter som leder till positiva resultat. Vi är verksamma i Västmanlands län sedan 2007 och har, bland annat, hjälpt små och medelstora företag minska sina växthusgasutsläpp med motsvarande 1 000 ton CO2 per år. Det är mycket glädjande att Hallstahammars kommun ser potentialen i samägande av vår verksamhet. Lina Gellermark, vd på Energikontoret i Mälardalen

Energieffektivisering genom rådgivning

Hallstahammar kommun erbjuder även energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare och organisationer. Det är en kostnadsfri och helt opartisk tjänst som samordnas av Energikontoret i Mälardalen.

– Vill du till exempel minska energianvändningen i ditt hem, hitta en solcellslösning till ditt lantbruk eller veta mer om företagsbidrag inom energiområdet kan du prata med mig, säger Carl-Magnus Palmblad, energi- och klimatrådgivare i Hallstahammars kommun. Mitt uppdrag är att bidra till lokal energiomställning, och genom Energikontoret i Mälardalen får jag tillgång till stöd, kompetensutveckling och ett nätverk med andra rådgivare som stärker mig i det arbetet.