2021-10-29

Hallstahammars kommun ny delägare till Energikontoret i Mälardalen

Nyhet

Lina Gellermark, vd på Energikontoret i Mälardalen.

Hallstahammar, med dryga 16 500 invånare, växer och förändras. Nya bostadsområden, ett nytt resecentrum, en grönstrukturplan och planer för att underlätta – och öka – cyklandet är bara några exempel på pågående projekt. I ett steg på den utvecklingsresan blir kommunen nu delägare i Energikontoret i Mälardalen, ett expertorgan inom energi- och klimatfrågor som arbetar för hållbar utveckling och ökad andel förnybar energi. Det slog kommunfullmäktige fast den 19 oktober.

Energikontoret i Mälardalen arbetar för en mer hållbar utveckling på flera sätt. De genomför informationskampanjer, driver lokala, regionala och nationella energiprojekt och sammanställer klimatstatistik som ligger till grund för beslut.

– En viktig uppgift för oss är att knyta samman kontakter som leder till positiva resultat. Vi är verksamma i Västmanlands län sedan 2007 och har, bland annat, hjälpt små och medelstora företag minska sina växthusgasutsläpp med motsvarande 1 000 ton CO2 per år. Det är mycket glädjande att Hallstahammars kommun ser potentialen i samägande av vår verksamhet, säger Lina Gellermark, vd på Energikontoret i Mälardalen.

Energieffektivisering genom rådgivning

Hallstahammar kommun erbjuder även energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare och organisationer. Det är en kostnadsfri och helt opartisk tjänst som samordnas av Energikontoret i Mälardalen.

– Vill du till exempel minska energianvändningen i ditt hem, hitta en solcellslösning till ditt lantbruk eller veta mer om företagsbidrag inom energiområdet kan du prata med mig, säger Carl-Magnus Palmblad, energi- och klimatrådgivare i Hallstahammars kommun. Mitt uppdrag är att bidra till lokal energiomställning, och genom Energikontoret i Mälardalen får jag tillgång till stöd, kompetensutveckling och ett nätverk med andra rådgivare som stärker mig i det arbetet.