EU-finansierad

2022-03-22

Fastighetsägare delar kunskaper om hållbarhet i nystartat nätverk: ”Det var en bra grupp som deltog”

Nyhet

Fastighetsnätverk Sörmland drivs inom ramen för projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i östra Mellansverige och koordineras av Energikontoret i Mälardalen.

I ett nystartat nätverk ska fastighetsägare i Sörmland lära sig av varandras framgångar och misstag inom hållbar förvaltning av våra bostäder, butiker och arbetsplatser. Det nystartade nätverket har vuxit till 14 medlemmar som i förra veckan deltog på en nätverksträff – och på agendan stod elbilsladdning. ”Det är ett aktuellt ämne eftersom många fastighetsägare står inför installationer av laddstolpar på efterfrågan av sina hyresgäster”, säger nätverkskoordinator August Lindholm.

Lundbergs Fastigheter, en av medlemmarna i fastighetsnätverket, har installerat över 200 laddstolpar vid sina fastigheter. 25 av dem är tillgängliga för olika hyresgäster i Eskilstuna. På nätverksträffen delade de med sig av sina erfarenheter och hur de har arbetat med laddningsplatsinstallationer.

– Det var en bra grupp som deltog och vi kommer sannolikt ha nytta av fastighetsnätverket i kommande frågeställningar och funderingar, säger Nils Svanberg, marknadsområdeschef på Lundbergs Fastigheter i Eskilstuna.

Råd från energi- och klimatrådgivningen

Utöver varandras insikter fick medlemmarna även ta del av goda råd från Mostafa Saleh, energi- och klimatrådgivare i Strängnäs kommun.

– För att en installation av laddstolpar ska bli så bra som möjligt är det viktigt att ta hänsyn till både teknik, säkerhet och det praktiska utförandet, säger Mostafa. Vi brukar också rekommendera att fastighetsägare ställer krav på sin leverantör i enlighet med riktlinjerna i ”Ladda bilen”, ett finansiellt stöd för organisationer som installerar laddplatser för boende eller anställda, som delas ut av Naturvårdsverket.

Anmälan till nätverket är öppen och kostnadsfri

Fastighetsnätverk Sörmland drivs inom ramen för projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i östra Mellansverige och koordineras av Energikontoret i Mälardalen. Med i styrgruppen sitter även fastighetsägare som ser till att nätverkets innehåll passar medlemmarnas behov och önskemål.

– På nätverksträffen fick vi ett kvitto på att många fastighetsägare står lite i samma läge i många omställningsfrågor, och jag tror det är väldigt värdefullt att få höra hur andra tacklar utmaningar och tar sig vidare i processen, säger projektledare och nätverkskoordinator August Lindholm.

Den 8 april berättar fastighetsbolaget Stenvalvet om uppkopplade byggnader

Träffar på olika teman arrangeras löpande och det är kostnadsfritt att delta fram till projektavslut i december 2022.

Anmäl dig till Fastighetsnätverk Sörmland
Läs mer om Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i östra Mellansverige