2023-08-10

Examensarbetet blev Oscar Dellhams inkörsport till drömbranschen

Nyhet

Hur ska Mälardalen möta den växande efterfrågan på fossilfri elförsörjning? Det ska Oscar Dellham fokusera på i sin nya roll som projektledare på Energikontoret i Mälardalen. Han kommer senast från civilingenjörsprogrammet i elektroteknik vid Uppsala universitet och är redan ett välkänt ansikte på bolaget. Oscar genomförde nyligen sitt examensarbete inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige: ”Det är en dröm att jobba i energisektorn, och nu ser jag fram emot att bygga vidare på mina erfarenheter”.

Oscar tar med sig pinfärska kunskaper om energisystem till sin nya roll.

– När efterfrågan på el ökar kan det uppstå flaskhalsar i elnätet. Det ändrar förutsättningarna för vår konsumtion, och det kommer krävas samverkan i planeringsarbetet mellan kommuner och nätägare för att energiomställningen ska gå smidigt, säger han.

Det visar också resultaten från Oscars examensarbete. Med handledning av Energikontoret i Mälardalens projektledare har han undersökt hur tre lokala elnät, i ett villaområde, ett innerstadsområde och på landsbygden, skulle påverkas om alla installerar två tekniska lösningar som blir allt vanligare – nämligen solceller och elbilsladdare.

– I simuleringarna blev elnäten snabbt överbelastade, framför allt i bostadstäta områden och speciellt med antagandet att många laddar bilen samtidigt. För att hantera de utmaningarna behövs affärsmodeller för flexibilitetstjänster och utbyggnad av näten, och det är också viktigt att analysera vilka nät som det är mest bråttom med att förstärka, säger han.

Först ut är kunskapsspridning

I toppen på att göra-listan för vår nya medarbetare står Energitinget – en direktsänd konferens om elkapacitets- och effektbrist som vänder sig till fastighetsägare, näringsliv och offentlig verksamhet. Evenemanget går av stapeln i september och planeringen är i full gång.

Det är viktigt att vi delar kunskap som kan hjälpa aktörer i energiomställningen, så på Energitinget pratar vi bland annat om vad framtidens kraftförsörjning kan innebära. Och vi kommer dela med oss av lärdomar från aktörer som på ett framgångsrikt sätt navigerade det kraftigt anstränga energiläget förra vintern. Oscar Dellham, projektledare på Energikontoret i Mälardalen

Varmt välkommen till Energikontoret i Mälardalen, Oscar!