Exklusivt för våra ägare

Energipuls för ägare: EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD)

Datum: Torsdag den 16 maj
Tid: 08.00–09.00
Plats: Länk till digital plattform skickas efter anmälan
Pris: Kostnadsfritt
Kontakt: helena.ek@energikontor.se
Anmäl dig här

Under 2024 arrangerar Energikontoret i Mälardalen sex digitala energipulser, exklusivt för bolagets ägare. Energipulserna fokuserar på hur omvärldshändelser, på europeisk, nationell och regional nivå, påverkar kommunens arbete inom energi, kraftförsörjning och hållbar omställning.

Syftet är att hjälpa våra ägare få ut det mesta av bolaget som sin pålitliga partner i energifrågor. Vi bedriver löpande omvärldsbevakning och sammanställer viktiga händelser till kort och koncis information. Varje energipuls fokuserar på ett specifikt tema, pågår i en timme och vänder sig till våra ägare. Det innebär att anmälan är öppen för dig som arbetar i någon av bolagets ägarkommuner.

Tema Energipuls 2

Byggnader står för mer än en tredjedel av EUs energianvändning och CO2-utsläpp. Som en del i arbetet med att minska byggnaders klimatpåverkan har EU implementerat direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD, som nu revideras. Tobias Walla, departementssekreterare, Klimat- och näringslivsdepartementet, berättar mer om senaste status för direktivet och Energimyndigheten ger inspel om vad det kan komma att innebära för kommuner.

Skräddarsydd omvärldsbevakning

Tema Energipuls 1: Energieffektiviseringsdirektivet (EED) (genomfört)
Tema Energipuls 3: Energiplanering, 5 juni kl. 08.00-09.00.
Tema Energipuls 4: Mer information kommer.
Tema Energipuls 5: Mer information kommer.
Tema Energipuls 6: Mer information kommer.