Energieffektiviseringens möjligheter

Hur kan du som fastighetsägare energioptimera och dra ned på kostnaderna?

Med en energikris som knackar på dörren har det aldrig varit viktigare att få koll på byggnadernas energianvändning och dra ned på onödiga kostnader. Välkommen på en spännande halvdag där vi djupdyker i energieffektivisering och tittar på hur du som fastighetsägare kan energioptimera och dra ned på kostnaderna. Vi välkomnar fastighetsägare i Sörmland och Västmanland, medarrangörer är Eskilstuna kommuns startup-företagsprogram NRGIZE och branschorganisationen Fastighetsägarna. Det är kostnadsfritt att delta, på plats eller digitalt!

Program

Ladda ned programmet som PDF

Läs mer

Är du en fastighetsägare som vill veta mer om energi och klimat? Delta i våra nätverk – vi anordnar regelbundna nätverksträffar, workshops, utbildningar och erfarenhetsutbyten i syfte att sprida goda kunskaper. Fastighetsnätverken finansieras inom ramen för projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige.

Läs mer om Fastighetsnätverk Sörmland
Läs mer om Fastighetsnätverk Västmanland

 

Så lyckas du på resan mot hållbar mobilitet

Hållbar mobilitet är viktigt för klimatet, hälsan och plånboken. Ändå står mycket inom området still. Vad behöver vi göra för att nå en hållbar mobilitet?

I det här webbinariet berättar Marie Pellas på Energikontoret i Mälardalen om läget inom hållbar mobilitet och vad hon ser är vägen framåt för att öka omställningstakten, från dagens bilnorm till en mobilitetsnorm. Marie ger konkreta råd och exempel på vad du som privatperson, arbetsgivare och kommun kan göra för att vara med på resan mot en hållbar mobilitet.

Varmt välkommen!