Energipuls för ägare: Energiplanering

Under 2024 arrangerar Energikontoret i Mälardalen sex digitala energipulser, exklusivt för bolagets ägare. Energipulserna fokuserar på hur omvärldshändelser, på europeisk, nationell och regional nivå, påverkar kommunens arbete inom energi, kraftförsörjning och hållbar omställning.

Syftet är att hjälpa våra ägare få ut det mesta av bolaget som sin pålitliga partner i energifrågor. Vi bedriver löpande omvärldsbevakning och sammanställer viktiga händelser till kort och koncis information. Varje energipuls fokuserar på ett specifikt tema, pågår i en timme och vänder sig till våra ägare. Det innebär att anmälan är öppen för dig som arbetar i någon av bolagets ägarkommuner.

Tema Energipuls 3

Mer information kommer inom kort.

Skräddarsydd omvärldsbevakning

Tema Energipuls 1:Energieffektiviseringsdirektivet (EED) (genomfört)
Tema Energipuls 2: Energiplanering (genomfört)
Tema Energipuls 4: Mer information kommer.
Tema Energipuls 5: Mer information kommer.
Tema Energipuls 6: Mer information kommer.

Energipuls för ägare: EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD)

Under 2024 arrangerar Energikontoret i Mälardalen sex digitala energipulser, exklusivt för bolagets ägare. Energipulserna fokuserar på hur omvärldshändelser, på europeisk, nationell och regional nivå, påverkar kommunens arbete inom energi, kraftförsörjning och hållbar omställning.

Syftet är att hjälpa våra ägare få ut det mesta av bolaget som sin pålitliga partner i energifrågor. Vi bedriver löpande omvärldsbevakning och sammanställer viktiga händelser till kort och koncis information. Varje energipuls fokuserar på ett specifikt tema, pågår i en timme och vänder sig till våra ägare. Det innebär att anmälan är öppen för dig som arbetar i någon av bolagets ägarkommuner.

Tema Energipuls 2

Byggnader står för mer än en tredjedel av EUs energianvändning och CO2-utsläpp. Som en del i arbetet med att minska byggnaders klimatpåverkan har EU implementerat direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD, som nu revideras. Tobias Walla, departementssekreterare, Klimat- och näringslivsdepartementet, berättar mer om senaste status för direktivet och Energimyndigheten ger inspel om vad det kan komma att innebära för kommuner.

Skräddarsydd omvärldsbevakning

Tema Energipuls 1: Energieffektiviseringsdirektivet (EED) (genomfört)
Tema Energipuls 3: Energiplanering, 5 juni kl. 08.00-09.00.
Tema Energipuls 4: Mer information kommer.
Tema Energipuls 5: Mer information kommer.
Tema Energipuls 6: Mer information kommer.

Byggnadens roll i energisystemet – tema fjärrvärme

Hur minskar vi uppvärmningens klimatpåverkan? Är det möjligt att optimera fjärrvärmesystemet på ett sätt som också gynnar fastighetsägaren? Vilka är de framtida utmaningarna? Det och mer få du som fastighetsägare svar på. Delta på plats, eller digitalt!

Du kan också lära dig mer om vad du som fastighetsägare behöver förbereda dig på och diskutera framtida affärsmodeller och effektstyrning kopplat till fjärrvärme.

Agenda

Erfarenheter av effektoptimering i fjärrvärmenätet
Med Simon Ekström och Peter Johansson från Tekniska Verken och Joakim Lind från Navirum.

Affärsmodeller för flexibel efterfrågan på fjärrvärme
Med Mårten Haraldsson från Profu.

Erfarenheter ur ett fastighetsägarperspektiv
Gemensam diskussion med fastighetsägare och övriga aktörer.

Om arrangören

Träffen anordnas för Fastighetsnätverk Västmanland och Fastighetsnätverk Sörmland tillsammans med Östergötland Bygger Klimat Neutralt (ÖBKN), inom ramen för samverkansprojektet Byggnadslyftet i Östra Mellansverige som medfinansieras av Europeiska unionen.

Träffa din kommunala energi- och klimatrådgivare

Är du företagare i Flen och fundersam på verksamhetens elanvändning? Då kan du prata med din lokala energi- och klimatrådgivare på mässan Flen i Sörmlands hjärta.

Energi- och klimatrådgivare Mohamed Dhicisow delar råd och rekommendationer, opartiskt och kostnadsfritt. Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri service från din kommun.

Träffa din kommunala energi- och klimatrådgivare

Är du företagare i Flen och fundersam på verksamhetens elanvändning? Då kan du prata med din lokala energi- och klimatrådgivare på mässan Flen i Sörmlands hjärta.

Missa inte föredragningen ”Så kan du sänka din energikostnader” klockan 12.00–12.20, med energi- och klimatrådgivare Mohamed Dhicisow. Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och opartisk service från din kommun.

Digitalisering i fastigheter – vägen till AI

Äger eller arbetar du med fastigheter? Vill du veta mer om hur digitalisering kan bidra till mer effektiv energianvändning, lägre kostnader och minskad miljöpåverkan? Då är du varmt välkommen till den sista delen i en webbinarieserie i tre fristående delar.

Vi fokuserar på strategier för att implementera AI i fastigheter. Vi diskuterar hur du kan maximera dina byggnaders energiprestanda genom innovativ AI-optimering och samtidigt skapa en grund för flexibilitet gentemot energisystemet. Vi får även ta del av nyckeltrender och innovationer inom området.

Agenda

Välkommen
Johanna Fredén, nätverkskoordinator, Energikontoret i Mälardalen.

Strategier för att använda AI: konkreta verktyg och tips
Vi går igenom skillnader mellan olika vanliga verktyg och vilka strategier man kan använda för att maximera nyttan av dessa verktyg.
Pernilla Kjellström, Program Manager, NRGIZE.
Axel Sedin, Project Manager, NRGIZE.

Nyckeltrender och Innovationer i fastighetssektorn
Vi står inför en spännande framtid där innovation inte bara är en möjlighet, utan en nödvändighet. Ta plats för att utforska dessa trender, diskutera deras inverkan på branschen och föreställa oss hur de kommer att forma våra städer och samhällen i årtionden framöver.
Roger Tofft, vd och grundade, PropTech Sweden.

AI-styrning för energiprestanda, flexibilitet & framtidens energisystem
Det här föredraget beskriver hur existerande styrsystem och teknik i fastigheter kan kompletteras med självlärande algoritmer, i syfte att sänka både energiförbrukning och kostnad, men samtidigt skapa förutsättningar för att avlasta energisystemet med dynamisk styrning.
Carl-Johan Fredman, Business Developer, Myrspoven.

Webbinarieserien arrangeras av Energikontoret i Mälardalen och NRGIZE inom ramen för projektet Byggnadslyftet i Östra Mellansverige.