2022-03-28

Energikontoret i Mälardalens årsberättelse presenteras idag

Nyhet

I resultaten för 2021 är pandemins framfart, uteblivna utlysningar, avslagna projektansökningar och avslutade anställningar kännbara. Men Energikontoret i Mälardalen inleder 2022 med starkare förutsättningar – personalstyrkan stärks med fler rekryteringar och i projektansökningar finns förslag på samverkan och åtgärder som kan möta pågående, och kommande, energi- och klimatutmaningar. Det säger styrelseordförande Torbjörn Claesson om året som gått. Nu är ekonomiska resultat, medarbetarinsatser och verksamhetsförändringar samlade i bolagets årsberättelse.

Energikontoret i Mälardalens årsberättelse finns som en nedladdningsbar PDF på bolagets webbplats. Ta del av projektbeskrivningar och -resultat, intervjuer med medarbetare, styrelsemedlemmar och nya delägare, statistik och sammanställningar av kommunikationsinsatser och genomförda evenemang.

– 2021 har vi genomfört förändringar som har stärkt och ökat förtroendet för verksamheten, både bland befintliga och nya ägare, och under året gick bolaget från elva till 15 ägarkommuner, säger vd Lina Gellermark.