EU-finansierad

2021-03-16

Energikontoret i Mälardalen lägger grund för projekt om framtidens elsystem

Nyhet

I framtiden ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion från källor som sol, vind och vatten. Det är en omställning som innebär flera tekniska och ekonomiska utmaningar för elsystemet. Därför undersöker Energikontoret i Mälardalen förutsättningarna för att hitta fungerande lösningar. Förstudien ”Framtidens elsystem i östra Mellansverige” ska bli klar hösten 2021 och ligga till grund för kommande genomförandeprojekt.

I dagens elsystem produceras el i stora anläggningar och makten är koncentrerad till ett fåtal aktörer. Men EU-kommissionens direktivsamling, Ren energi för alla i Europa (The Clean Energy for all Europeans package), ger energikunder större inflytande på marknaden. I Sverige träder nya lagar eventuellt i kraft under 2022.

– Det innebär att till exempel fastighetsägare, företag och föreningar kommer få större möjligheter att aktivt bidra i omställningen till ett förnybart elsystem, säger Lina Gellermark, vd på Energikontoret i Mälardalen.

Om förstudien

Syftet med Framtidens elsystem i östra Mellansverige är att undersöka hur den offentliga sektorn, inom ramen för de kommande energilagarna, kan involvera det regionala näringslivet i omställningen av det svenska elsystemet.

Läs mer

Framtidens elsystem i östra Mellansverige (länk)