2022-10-06

Är du husägare? Ta del av Energimyndighetens energispartips!

Nyhet

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen – så skriver Energimyndigheten på sin webbplats, där de också samlar tips, guider och kontakter som kan hjälpa dig att spara el.

Energimyndigheten går nu ut brett med information för att bidra till ändrade vanor och ökad kunskap i syfte att minska elanvändningen. Det kan göra skillnad både nu och under
en tuff vintersäsong. Informationskampanjen ligger också i linje med EU:s nya lag om krisinvention på elmarknaden, där det införs en skyldighet att minska elförbrukningen
med minst 5 procent under vissa höglasttimmar. Medlemsländerna ska också sträva efter att minska den totala efterfrågan på el med minst 10 procent fram till och med den 31 mars 2023.

Här hittar du tips och information

Kika in på Energimyndighetens webbplats för att ta del av kampanjen och övrig information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur man kan bidra. Där finns också en sammanställning över svar på de vanligaste frågorna.

Läs mer


Varje kWh räknas. Nu hjälps vi åt att spara el. Varje liten förändring gör skillnad.
Foto: Energimyndigheten.