Deltagare överskrider målen i nyligen avslutat projekt om energieffektivisering

Deltagare överskrider målen i nyligen avslutat projekt om energieffektivisering Att erbjuda verksamheter som vill minska sin energianvändning stöd i grupp kan vara ett vinnande koncept. Det står klart när projektet Nätverk för energieffektivisering avslutas. Energikontoret i Mälardalen har sedan 2016 samordnat 40 livsmedelsbutiker, industriföretag och pastorat i fem nätverk – och det har gett mycket…