EU-finansierat stöd

Nätverk för energieffektivisering

Två ingenjörer från Energikontoret i Mälardalen diskuterar energieffektivisering vid Eskilstunaån.

Verksamhetsområde: Näringslivsutveckling

Energikontoret i Mälardalen drev fem nätverk med 40 små och medelstora företag som innan projektet hade en årlig energianvändning som översteg en gigawattimme (GWh/år). Verksamheterna bestod av livsmedelsbutiker, industriföretag och pastorat, och syftet var att hjälpa dem bli mer energieffektiva och konkurrenskraftiga. Verksamheterna genomförde flera åtgärder för att minska sin energianvändning och flera projektmål uppnåddes – med råge.

Projektdata

Projektperiod

2016–2021

Projektpartners

Energimyndigheten

Projektledare

Jesper Sundling och August Lindholm

Finansiärer

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Bakgrund

Energieffektivisering ger företag minskade kostnader, minskad känslighet för ökade energipriser och minskad miljöpåverkan, vilket stärker verksamhetens konkurrenskraft och varumärke. Företagsnätverk är en beprövad metod som ger goda resultat – erfarenheter från över 120 nätverk i Tyskland och Österrike visar att energieffektiviseringstakten hos företag som deltog fördubblades, jämfört med hos dem som bara gjorde en energikartläggning.