2022-07-05

17 rykande färska rapporter visar energiläget i Mälardalen

Nyhet

Hur går den hållbara utvecklingen i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län? För att svara på det håller Energikontoret i Mälardalen koll på energiläget. Vi sammanställer bland annat statistik om var energin kommer ifrån, hur den används och om länens utsläpp minskar eller ökar över tid. ”Idag släpper vi helt nya energilägesrapporter, och i höst kan varje kommun ta del av en fördjupad presentation av innehållet”, säger vår projektledare, Baljot Singh.

Ta del av samtliga energilägesrapporter här

Energilägesrapporterna visar energianvändning, växthusgasutsläpp och diverse nyckeltal i bolagets 17 ägarkommuner för året 2020.

Vi har sedan tidigare sammanställt samma data för åren 1990, 1995 och perioden 2000–2020, vilket innebär att vi också har god överblick av kommunernas utveckling över tid, i förhållande till varandra och, för vissa värden, i förhållande till landet som helhet. Baljot Singh, projektledare på Energikontoret i Mälardalen

Visar måluppfyllelse

Samtliga rapporter finnas att läsa och ladda ned på energikontor.se. Till hösten erbjuder bolaget även djupare presentationer med svar på eventuella frågor om innehåll och innebörd.

– Kunskap om det rådande energiläget i en kommun eller ett län är en viktig grund för fortsatt förändringsarbete. Det går till exempel att se vilka sektorer som presterar mer eller mindre bra i förhållande till kommunens eller länets klimatmål, och använda den informationen för utvärdering, utveckling och policyarbete, säger Baljot.

Data från flera källor

Till grund för energilägesrapporterna ligger information som Energikontoret i Mälardalen hämtar från Energimyndigheten, Statistiska centralbyrån (SCB) och energiföretag. En viktig del i arbetet med att ta fram de olika värden som presenteras är också EnergiLuppen, en beräkningsmetod som har utvecklats av Energikontoret i Mälardalen och Energikontor Norr.

Bättre insikt med visualiseringsverktyg

Det kan vara en utmaning att presentera stora mängder data utan att drunkna i detaljer – därför använder Energikontoret i Mälardalen visualiseringsverktyget Tableau. På så vis kan läsaren växla mellan vyer och jämföra exempelvis energianvändning och koldioxidutsläpp mellan olika sektorer, regioner och för olika energislag.

Sektorer, energislag och nyckeltal

Energilägesrapporterna visar energianvändning och växthusgasutsläpp för hela energisystemet och uppdelat i följande sektorer:

• Jordbruk, skogsbruk och fiske
• Bygg- och industri
• Transport
• Offentlig sektor
• Privat sektor
• Hushåll (fördelade i småhus, flerbostadshus och fritidshus)

Energianvändningen, i sin tur, är fördelad i flera olika fossila och förnybara energislag. Energikontoret i Mälardalen tar även fram nyckeltal som visar respektive kommuns procentuella energianvändning från förnybara källor, den genomsnittliga körsträckan per år, kommun och län samt energianvändning per kvadratmeter bostadsyta.