2022-09-22

Uppsala kommun och Energikontoret i Mälardalen förlänger samarbete

Nyhet

Foto: Ida Bylund Lindman, hållbarhetschef, Uppsala kommun.

Uppsala säkrar tillgång till expertkompetens inom energi- och klimatfrågor – fredag den 16 september signerades ett förnyat serviceavtal mellan kommunen och Energikontoret i Mälardalen. ”Samverkan mellan kommunen och energikontoret bidrar till uppdraget om att öka takten i klimatomställningen och nå klimatmålen satta för 2030 och 2050”, säger stadsdirektör Joachim Danielsson.

Energikontoret i Mälardalen är ett icke-vinstdrivande och kommunalt ägt bolag som arbetar för hållbar energiomställning. Inom ramen för serviceavtalet med bolaget har Uppsala kommun tillgång till projekt, nätverk, omvärldsbevakning och expertkompetens inom energifrågor. Energikontoret i Mälardalen sammanställer också energi- och klimatdata, i en årlig rapport, för att visualisera hur kommunens energianvändning och utsläpp förändras över tid.

Energikontoret i Mälardalen är en viktig partner till Uppsala kommun. Under åren har serviceavtalet möjliggjort ett framgångsrikt samarbete, och vi har genomfört ett stort antal projekt tillsammans. Ida Bylund Lindman, hållbarhetschef på Uppsala kommun

”Vi är stolta över att bidra med kunskap och kompetens”

Energikontoret i Mälardalen och Uppsala kommun har samarbetat sedan 2009. Bolaget ger stöd vid ansökningar av externa medel för att växla upp projektidéer inom energi- och klimatområdet till större skala. Energikontoret i Mälardalen är även resursorganisation i Uppsala Klimatprotokoll – ett lokalt nätverk bestående av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra för att öka takten i klimatomställningen.

Uppsala har som mål att vara en fossilfri välfärdskommun som bidrar med lösningar till global ekologisk återhämtning och välfärd, och vi är stolta över att bidra till det arbetet med vår samlade kunskap och kompetens. Lina Gellermark, vd på Energikontoret i Mälardalen