Nyhet

Så ska unik simulering minska risker kopplade till kapacitetsbrist i elnätet i Arboga kommun

I Arboga är det trångt i elnätet. Det kan sätta käppar i hjulet för allt från elbilsladdning och näringsliv till nya bostadsområden – men e

Nyhet

Så ska nya energi- och klimatdata hjälpa 19 kommuner i den gröna omställningen

Varje år samlar, tolkar och visualiserar Energikontoret i Mälardalen den senaste informationen om energi och utsläpp från källor som bland andra

Nyhet

Så kan din kommun öka andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik

Varannan resa till och från jobbet sker med bil. Och för resor i tjänsten är andelen ännu högre, cirka 80 procent. En god nyhet är att nästan

Nyhet

Kommunernas energi- och klimatrådgivning bidrar till minskad energianvändning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen leder till ökad kunskap hos svenska hushåll, och bidrar också till insatser som ger minskad energianv