Publikation

Åtgärdsförslag för effektivare elanvändning i Heby kommuns verksamheter

Rapporten är en sammanfattning med förslag på fortsatt arbete efter platsbesök den 14 november 2022.

Nyhet

Risk för elnätsfrånkoppling i Uppsala: ”Vi behöver energieffektivisera och vi behöver göra det snabbt”

Det är kallt, det blåser för lite och kärnkraftverk är nedstängda för underhåll. Det är tre faktorer som just nu sätter press på energisyst

Nyhet

Vår mobilitetsexpert Marie Pellas berättar om tre år utan att äga bil

Hur kan minskat bilresande påverka din ekonomi, hälsa och miljön? Och vad kan kommuner och arbetsgivare göra för att uppmuntra, och underlätta,

Nyhet

Hur ska elen räcka till alla? Effekt- och elkapacitetsbrist i fokus på hybridkonferens i Eskilstuna

Energisituationen i Sverige är redan kraftigt ansträngd. Samtidigt ställer den ökande elektrifieringen av samhället och alltmer el från vind och