Sänk elanvändningen inte företaget

Sänk energianvändningen – inte företaget

Som företagare har du stenkoll på din kärnverksamhet och hur du ska optimera den. Och precis som din verksamhet kräver expertkunskap, krävs det expertkunskap för att optimera energianvändningen på er anläggning. Det är där vi på Energikontoret i Mälardalen kommer in i bilden. Många företag kan ganska enkelt sänka sin energianvändning. Vi hjälper dig att hitta de små förändringarna som kan skapa stor skillnad.

Så går det till

Våra energiexperter från Energikontoret i Mälardalen besöker din anläggning för att hitta de första enkla energiåtgärderna. Efter platsbesöket får ni tips på hur ni kan få ett mer systematiskt energiarbete på sikt. Vi vänder oss framför allt till små och medelstora företag i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län med höga energikostnader och/eller stor användning av energi eller fossila bränslen.

I samarbete med Almi

Vi besöker ditt företag inom ramen för projektet Grönt och energieffektivt näringsliv i Östra Mellansverige, i samarbete med Almi Företagsrådgivning. De kan hjälpa dig med hållbarhetsanalys, ekonomi- och lönsamhetskalkyl och annan finansiering.

Vad vinner du på detta?

Hela processen är helt kostnadsfri och kräver inget större åtagande från dig. Effekten av det här samarbetet blir att du sänker elkostnaderna på företaget. Du får ökad kunskap om energieffektivisering och ett långsiktigt energiarbete. Dessutom minskar du klimatutsläppen och miljö-profilerar ditt företag, vilket allt fler kunder tycker är viktigt.

Kontakta oss

Låt oss hjälpa dig att påverka din energianvändning. Kontakta oss i dag så kommer vi igång!

Sofia Ekbring, projektledare på Energikontoret i Mälardalen
Jonathan Piispanen, projektledare på Energikontoret i Mälardalen

Vi är en oberoende verksamhet utan vinstintresse

Energikontoret i Mälardalen är en oberoende och offentligt ägd verksamhet som drivs utan vinstintresse. Vårt uppdrag är att bidra till hållbar energiutveckling i Mälardalen, och vårt arbete finansieras av exempelvis europeiska fonder, Energimyndigheten och våra ägarkommuner. Det betyder vi kan hjälpa dig utan kostnad och helt och hållet anpassa vår rådgivning och våra rekommendationer efter vad som passar just din verksamhet bäst.