2022-09-21

Så hjälper vi Flen rusta för ökad efterfrågan på elbilsladdning

Nyhet

Om vi ska ha en chans att nå klimatmålen måste elfordon bli den nya normen. Men hur fungerar tekniken? Vad säger lagen? Och hur många laddningsplatser behövs? I Flen har arbetet med att ställa om för att möta kraven från en mer hållbar fordonsflotta börjat – och till sin hjälp tar kommunen Energikontoret i Mälardalen. ”Det är viktigt att förbereda inför för den snabba utvecklingen som kommer”, säger projektledare Mostafa Saleh.

På en landsväg i Flen kör Mostafa Saleh och Jonathan Piispanen. Det är tidigt i mars, 2022, och med sig har de en karta med flera platser utmarkerade – där ska det gå att ladda en elbil.

– Vi har hittat laddningsplatserna genom appar och undersöker om informationen stämmer genom att åka dit, säger Jonathan.

De kartlägger publika laddplatser

Mostafa och Jonathan är projektledare på Energikontoret i Mälardalen. Deras biltur är starten på ett nytt uppdrag – att kartlägga och ge förslag på hur den publika laddinfrastrukturen i Flens kommun bäst kan utvecklas. Förutom att granska vägarna ger sig Mostafa och Jonathan i kast med en gedigen undersökning – de jämför med närliggande kommuner, läser prognoser och ser över vilka elhandelslagar och EU-direktiv kommunen behöver förhålla sig till. Efter fyra månader är arbetet klart.

Det är mycket att ta hänsyn till och utvecklingen går snabbt. Resultatet är en rapport med överblick av Flens laddningsmöjligheter, prognoser, förslag på lämpliga laddningsplatser och rekommendationer på åtgärder för att hålla jämna steg med efterfrågan och lagstiftning. Mostafa Saleh, projektledare på Energikontoret i Mälardalen

Elbilsladdning i kommunens fastigheter

Mostafa och Jonathan har också undersökt Flens Bostads AB:s möjligheter att erbjuda elbilsladdning i större utsträckning. Det kommunala fastighetsbolaget förvaltar cirka 1 800 lägenheter och ser elbilsladdning som en konkurrensfördel – men till grund för arbetet ligger, framför allt, kommunens hållbarhetsmål.

– Vi är en del av Flens kommun som har höga mål och ambitioner när det kommer till hållbarhet, och det ska vi bidra till, säger Arne Fältin, vd på Flens Bostads AB.

Tar steget mot installation

Med grund i Energikontoret i Mälardalens rekommendationer har Mikael Carlsson, driftansvarig på fastighetsbolaget, tagit kontakt med nätägaren Vattenfall. De ska återkomma med offerter och förslag på adresser där laddboxar kan installeras.

– Deras rapport är ett värdefullt underlag för oss, säger Mikael. Ett väldigt bra förslag är till exempel att börja där vi redan har motorvärmeuttag, det tycker jag låter klokt för den nödvändiga elen är dragen. Vi har också fått tips på hur vi ska tänka med betalning för elbilsladdning, för det finns många alternativ.

”Andelen elfordon ökar”

I kommunen ska rapporten från Energikontoret i Mälardalen nu användas som ett strategiskt underlag till olika beslut som rör utvecklingen av den publika elbilsladdningen.

– Andelen elfordon ökar och kommer med största sannolikhet fortsätta göra det. Publik laddning är en förutsättning för att dämpa räckviddsångest, och vi vill hjälpa beslutsfattare genom att dela kunskap i ämnet, säger Jonathan Piispanen.