Omställningslyftet

Resultatbroschyr för projektet Omställningslyftet (2022–2023).