Nätägarnas förutsättningar för arbete med nätutvecklingsplaner

Rapporten är framtagen inom ramen för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige. Innehållet är avgränsat till de förutsättningar och aktörer som är verksamma i Södermanlands, Västmanlands, Uppsala och Örebro län.