Hur möter vi energi- och klimatutmaningarna i Mälardalen?

För att bromsa klimatförändringarna krävs utveckling, innovation och landsöverskridande samarbete.