Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige

Resultatbroschyr för projektet Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige (2021-2023).