Eleffekts- och elkapacitetsproblematik i Södermanland (2021)

På uppdrag av Region Sörmland har Energikontoret i Mälardalen genomfört en kartläggning av kommuners och nätägares utmaningar vad gäller effekt- och elkapacitet under den kommande femårsperioden.