Årsberättelse 2023 per kommun

Dokumentet beskriver projekt, uppdra, tjänster och aktiviteter som genomfördes i, och för, Energikontoret i Mälardalens ägarkommuner och kommuner med serviceavtal under verksamhetsåret 2023.